អភ័ព្វហើយគួរអោយអាណិតណាស់ជួយshareម្នាក់មួយផង ! ពូពិការហើយនៅស៊ូលក់តាមផ្លូវសាធារណះព្រោះមិនចង់ស្លាប់ដោយសារដាច់បាយ ឳពុកម្ដាយស្លាប់អស់ទៀត..(មានវីដេអូ)

ថ្មីៗនេះមានការចែករំលែកវីដេអូមួយពីបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះ ប៉ុក ណារ៉ុង ពិតជាអភ៏ព្វណាស់ដែលកើតមកជាគ្រួសារក្រីក្រ ឪពុកម្តាយស្លាប់ចោលហើយ លោកថែមទាំងបានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ត្រូវពិការមួយកំណាត់ខ្លួនទៀតដែលរស់នៅយ៉ាងវេទនា។តែយ៉ាងណាលោកមិនបោះបង់ដោយខិតខំលក់ទឹកលក់ផ្តាមផ្លូវសាធារណះ។

លោកបានបញ្ចាក់ថាលោកមិនសុំទានលើកដៃសំពះគេឡើយដ៏រាបណាលោកមានកម្លាំងនៅតែស៊ូ ហើយលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនអាចស្លាប់ដោយសារដាច់បាយឡើយ ។ស្ដាប់ការរៀបរាប់ខាងក្រោម៖

Reply