អីយ៉ា! បាត់មុខយូរ! ស្រាប់តែលិចវត្តមាន អន្ទិតកក្ដដា សុភ័ណ្ឌ នៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំការប៉ោមបានបង្ហោះសារខ្លី ថា…

អន្ទិត កក្កដា ដែលប្រិយមិត្តស្កាល់ហើយថាជាបុគ្គលមនុស្សធម៌មួយរូប បើទោះជាអន្ទិតបានសឹកក៍ដោយ តែអន្ទិតនៅតែបន្តការងារមនុស្សធម៌ដដែរ។ ដោយឡែក ថ្មីៗនេះ ស្រាប់តែអន្ទិតបានបង្ហោះសារលើបណ្តាញសង្គមថា៖ “មកធ្វើការងារក្រៅម៉ោងលេងៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រែងបានលុយថ្លៃសំបុត្រ យន្តហោះទៅលេងស្រុកខ្មែរវិញនិងណាបងប្អូន🤣”៕​
មានរូបជាច្រើននៅខាងក្រោម

Reply